AVÍS LEGAL

Denominació social:

Nom comercial:

Domicili social:

CIF / NIF:

e-Mail:

Inscrita en el Registre:

Nom de Domini:

AUTORIZACION administrativa:

objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), l’ASI COM Informar Tots els Usuaris del Lloc web respecte a un fill Quines les condicions d’ús de Web.

Tota persona que accedeixi 1 d’aquest lloc web ASSUMEIX web el Paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i Compliment rigorós de les disposicions Aqui disposades, Així Com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador si reserva el dret a modificar Qualsevol del Tipus d’Informació Que Pogués aparèixer en el lloc web, el pecat Que hi hagi Obligació d’avisar o POSAR en Coneixement de Els Usuaris aquestes Obligacions, entenent COM Suficient Amb La publication en el Lloc web del prestador.
responsabilitat

El prestador sí eximeix de Qualsevol del Tipus de Responsabilitat derivada de la Informació Publicada Lloc do web, que sempre Informació this Estat hagi manipulada o introduïda per un tercer aliè al Mateix.

El lloc web del prestador Floristeria utilitzar les cookies Per Portar un terme determinades Funcions Que fill considerades Imprescindibles paràgraf el correcte funcionament i visualització del site. Les galetes utilitzades bany Tenen web El lloc, en tot cas, caràcter temporal estafa La Única finalitat de FER Més Eficaç do transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas si utilitzaran les galetes de paràgraf Informació recollir de Caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible Que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès Que el prestador no del sempre Controlar envia el dels Continguts introduïts Pels Tercers bany SEUS aquest llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a Continguts AQUESTS. En TOT cas, el prestador Manifesta Que es procedirà a la retirada immediata de qualsevol del Contingut Que Pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o El Público Ordre, procedint a la retirada immediata de la redirecció 1 DIT site web, posant en coneixement de les autoritats competents al Contingut en Qüestió.

El prestador No Es Fa responsable de la Informació i Continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu no limitatiu Però, en Fòrums, xat ‘s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti una Tercers de Publicar Continguts de forma independent en la page web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador sí Posa una disposició de Tots Usuaris, autoritats i forces de seguretat, i Col·laborant de forma activa a La Retirada o en do Cas Bloqueig de Tots aquells Continguts Que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i Ordre Públic el. En cas que l’usuari consideri que existeix en el site web algun contingut que pogués ser susceptibles of this Taxonomic, sí Demana el indicar de forma Immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha Estat Revisat i provat perquè funcioni correctament.

Protecció de dades personals

El prestador ES TROBA profundament compromès amb el compliment de la Normativa Espanyola de Protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el Compliment Integre, Tenerife Obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Dades del responsable del tractament.
Tractats Dades.
Fitxer en el Que s’emmagatzemen.
Finalitat del tractament.
Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
Sobre els drets que assisteixen Tot usuari i el exercitar Procedure paràgraf.

Propietat Intel · lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu no limitatiu Però programació do, Edició, compilació i altres elements necessaris paràgraf do FUNCIONAMENT, Els Dissenys, logotips, text i / o Gràfics fill Propietat del prestador

Tots els Continguts del lloc web en si troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel · lectual i industrial, l’ASI COM inscrits en els registres públics corresponents.

INDEPENDENTMENT de la finalitat paràgraf La qual fossin destinats, la reproducció total de l’o parcial, ÚS, Explotació, Distribució Comercialització i, en TOT Requereix Cas de la AUTORITZACIÓ prèvia Escrita Per instància de part del prestador. Qualsevol de BSG no donis Autoritzat prèviament Per instància de part del prestador Sera considerat Incompliment tomba dels Drets de Propietat Intel · lectual o industrial

Els Dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al Lloc Web, pertanyen als seus respectius propietaris,, SENT Ells Mateixos Responsables de Qualsevol del possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a Los Mateixos. Per realitzar Qualsevol del Tipus d’Observació respecte a Possibles incompliments dels Drets de Propietat Intel · lectual o industrial, l’ASI COM Sobre QUALSEVOL dels continguts del lloc web, envia-Fer-ho 1 Través del següent Correu electrònic.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la Resolució de Controvèrsies: Totes les Qüestions o Relacionades Amb El Present Lloc web o de les Activitats A El desenvolupades, sèrums d’Aplicació la Legislació espanyola, 1 La qual se sotmeten expressament les contradictori, SENT competents paràgraf la Resolució de Tots Conflictes derivats o relacionats Amb do BSG els Jutjats i Tribunals de Població